Panulirus


(Panulirus argus) - Caribbean spiny lobster

(Panulirus brunneiflagellum) - Aka-ebi

(Panulirus cygnus) - Western rock lobster

(Panulirus echinatus) - Brown spiny lobster

(Panulirus femoristriga) - Stripe-leg spiny lobster

(Panulirus gracilis) - Green spiny lobster

(Panulirus guttatus) - Spotted spiny lobster

(Panulirus homarus)

(Panulirus inflatus) - Blue spiny lobster

(Panulirus interruptus) - California spiny lobster

(Panulirus japonicus) - Japanese spiny lobster

(Panulirus laevicauda) - Smoothtail spiny lobster

(Panulirus longipes) - Longlegged spiny lobster

(Panulirus marginatus)

(Panulirus meripurpuratus)

(Panulirus ornatus) - Tropical rock lobster

(Panulirus pascuensis) - Easter Island spiny lobster

(Panulirus penicillatus) - Tufted spiny lobster

(Panulirus polyphagus) - Mud spiny lobster

(Panulirus regius) - Royal spiny lobster

(Panulirus stimpsoni) - Chinese spiny lobster

(Panulirus versicolor) - Painted rock lobster

(Panulirus argus) - Caribbean spiny lobster